ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

คุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธ์ุทอง อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย
01 กรกฎาคม 2567 ยอดผู้ชม 4129 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร