กติกาการออกใบรับรองพระแท้

กติกาในการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ โดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

1. ท่านสามารถส่งพระได้วันจันทร์ - วันศุกร์ (11.00-17.00 น.) วันเสาร์ (11.00-16.00 น)  ที่ทำการสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน

2. พระที่ทำการส่งเพื่อออกบัตรรับรอง ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิเช่น กรอบ-ตลับ , เลี่ยมจับขอบพลาสติกกันน้ำ เป็นต้น

3. อัตราค่าบำรุงการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ องค์ล่ะ 700 บาท ทุกประเภท

4. ท่านจะต้องฝากพระไว้เพื่อรอการตรวจสอบ โดยประมาณ 4 -9 วัน เนื่องจากทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจะทำการปิดรับพระในทุกวันจันทร์ และเริ่มคืนพระพร้อมแจ้งผลในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ 

คำถามที่พบบ่อย หากส่งพระหลังวันจันทร์ จะได้รับพระคืนเมื่อไหร่ ? 

คำตอบคือ ท่านจะได้รับพระคืนในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป

5. ในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สิน ขั้นตอนแรกสมาคมฯ จะทำการถ่ายรูปพระของท่าน เพื่อแนบเอกสารยืนยันการรับพระ โดยเอกสารชุดนี้จะถูกจัดเก็บไว้ที่สมาคมฯ 1ชุด และเอกสารอีกหนึ่งชุดจะมอบให้ผู้ส่งพระ เพื่อเป็นหลักฐานและใช้เป็นเอกสารมารับพระคืน นอกจากนี้ภายในห้องจะมีตู้นิรภัยเพื่อใช้เก็บพระที่รับเข้ามา พร้อมกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเห็นทุกมุมภายในห้องได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการเข้าออกภายในห้องจะจำกัดให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และต้องผ่านระบบสแกนนิ้วมือ ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง หลังเวลาทำงาน หลังเวลา 21.30 น. ศูนย์การค้าปิดทำการ จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรงจากทางสมาคมฯ เฝ้าสังเกตการณ์และดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

6. การพิจารณาความแท้และถูกต้อง ต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลนิยม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพระแต่ล่ะประเภท ของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ซึ่งแต่ล่ะประเภทจะมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น กว่า 100 ท่าน ทั้งนี้เพื่อผลการพิจารณาที่เที่ยงตรงมากที่สุด 

7. หลังการพิจารณา พระแท้ท่านจะได้รับพระคืนพร้อมใบกระดาษอ่อนเพื่อใช้ในการรับบัตรรับรองในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ถัดไป หากเป็นพระไม่แท้จะมีสติกเกอร์ “ไม่แท้” ติดหน้ากล่องพระเพื่อแจ้งผล ในกรณีไม่สามารถออกผลได้ หรือ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทางสมาคมฯ จะเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท และทำการคืนเงิน 600 บาท สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น3 

8. ท่านต้องเดินทางมาส่งพระและรับพระคืนด้วยตนเอง (ไม่มีบริการรับ-ส่งพระ ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งใดๆทั้งสิ้น) หากไม่สะดวกเดินทางมารับพระคืนด้วยตนเอง สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนให้ผู้อื่นมารับพระคืนแทนได้

9. ในกรณีที่ทำบัตรรับรองพระแท้หาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความมาทำเรื่องเพื่อออกบัตรใหม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมองค์ล่ะ 700 บาท

10. ในกรณีเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัตร สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีที่1 นำบัตรเก่ามาคืน ใช้หมายเลขเดิม ทางสมาคมฯจะทำการจัดเก็บข้อมูลเก่าและแสดงสถานะของข้อมูลใหม่ พร้อมชำระค่าบำรุง 700 บาท วิธีที่2 ในกรณีไม่สามารถนำบัตรเก่ามาคืนได้ ต้องนำพระของท่านเข้าสู่ขั้นตอนการออกบัตรรับรองพระแท้ของทางสมาคมฯใหม่อีกครั้ง


หมายเหตุ

ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกพระมาตรวจสอบเพิ่มเติม ท่านจะต้องนำพระมาตรวจสอบใหม่ตามที่สมาคมฯแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ