คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารภาคกลาง เขต 1 นายรังสรรค์ ทับแก้ว (ดามพ์ สุพรรณ)

 1. สุพรรณบุรี
 2. พระนครศรีอยุธยา
 3. อ่างทอง

ประธานกรรมการบริหารภาคกลาง เขต 2 นายมลชัย สุติรัตนชัย (ช้าง ลพบุรี)

 1. ลพบุรี
 2. สิงห์บุรี
 3. สระบุรี

ประธานกรรมการบริหารภาคกลาง เขต 3 นายวันชัย อินลอย (ผู้ใหญ่โต้ง นครสวรรค์)

 1. นครสวรรค์
 2. เพชรบูรณ์
 3. อุทัยธานี
 4. ชัยนาท

ประธานกรรมการบริหารภาคกลาง เขต 4 นายสุดใจ จูมจันทร์ (ใจ ตะพานหิน)

 1. ตาก
 2. กำแพงเพชร
 3. พิจิตร

ประธานกรรมการบริหารภาคกลาง เขต 5 นายสถิต มหัทธนไพศาล (สถิต ราชบุรี)

 1. ราชบุรี
 2. สมุทรสงคราม
 3. กาญจนบุรี
 4. เพชรบุรี
 5. ประจวบคีรีขันธ์

 

ผู้ประสานงานภาคกลางเขต 1 นายสมพร โพธิ์อ้น (โก๋ บ้านกร่าง)

ผู้ประสานงานภาคกลางเขต 5 นายสิรภพ หนังสือ

ผู้ประสานงานภาคกลางทั้ง 5 เขต นายเกื้อกูล กลีบจำปา (ป้อม นครสวรรค์)

ประธานกรรมการบริหารภาคเหนือ เขต 1 นายสมยศ ประจำเมือง (สมยศ เชียงราย)

 1. เชียงราย
 2. พะเยา
 3. แพร่
 4. น่าน

ประธานกรรมการบริหารภาคเหนือ เขต 2 นายวีระชัย ไชยเจริญ (โจ๊ก ลำพูน)

 1. เชียงใหม่
 2. ลำพูน
 3. ลำปาง
 4. แม่ฮ่องสอน

ประธานกรรมการบริหารภาคเหนือ เขต 3 นายประดับ พลคล้าย (ประดับ พิษณุโลก)

 1. พิษณุโลก
 2. อุตรดิตถ์
 3. สุโขทัย

ผู้ประสานงานภาคเหนือทั้ง 3 เขต นายเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด (ส.จ. บอม เมืองน่าน)

ที่ปรึกษาภาคเหนือทั้ง 3 เขต นายขวัญชัย แจ่มใจ (ป๊อก เชียงราย)

ประธานกรรมการบริหารภาคอีสาน เขต 1 นายไพโรจน์ สิงห์น้อย (มุ่ย นางรอง)

 1. นครราชสีมา
 2. บุรีรัมย์
 3. สุรินทร์
 4. ชัยภูมิ

ประธานกรรมการบริหารภาคอีสาน เขต 2 นายประเทือง ชูสาย (ประเทือง ขอนแก่น)

 1. ขอนแก่น
 2. มหาสารคาม
 3. กาฬสินธุ์
 4. ร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการบริหารภาคอีสาน เขต 3 นายอัครฉัตร ขันธะมูล (ฉัตร บ้านดุง)

 1. นครพนม
 2. สกลนคร
 3. มุกดาหาร
 4. บึงกาฬ

ประธานกรรมการบริหารภาคอีสาน เขต 4 นายประยุทธ แซ่ลิ้ม (แหล่ อุดร)

 1. อุดรธานี
 2. หนองคาย
 3. หนองบัวลำภู
 4. เลย

ประธานกรรมการบริหารอีสาน เขต 5 นายวีรยุทธ วรรณรัตน์ (สิทธิ์ อุบล)

 1. อุบลราชธานี
 2. อำนาจเจริญ
 3. ยโสธร
 4. ศรีสะเกษ

ผู้ประสานงานภาคอีสานทั้ง 5 เขต นายณรงค์ ฤทธิเดช (ตุ้ม ขอนแก่น)

รองผู้ประสานงานภาคอีสานทั้ง 5 เขต นายพิเชษฐ์ วงศ์วรรณ (เชษฐ์ ร้อยเอ็ด)

รองผู้ประสานงานภาคอีสานทั้ง 5 เขต นายสมศักดิ์ หิรัญอนันต์พงศ์ (กล้วย หนองกี่)

ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคอีสานทั้ง 5 เขต นายชูเกียรติ วิชัยศักดิ์ (อ้วน โคราช)

ประธานกรรมการบริหารภาคตะวันออก เขต 1 นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย์ (หน่อย ศรีราชา)

 1. ชลบุรี
 2. พัทยา
 3. ศรีราชา
 4. ฉะเชิงเทรา

ประธานกรรมการบริหารภาคตะวันออก เขต 2 นายพูลชัย ไชยสมบูรณ์ (ครูกาจ ปราจีน)

 1. นครนายก
 2. ปราจีนบุรี
 3. สระแก้ว

ประธานกรรมการบริหารภาคตะวันออก เขต 3 นายรังสรรค์ เจริญลาภ (สรรค์ จันทบุรี)

 1. ระยอง
 2. จันทบุรี
 3. ตราด

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกทั้ง 3 เขต นายมานะ สุขสุวานนท์ (นะ ระยอง)

รองผู้ประสานงานภาคตะวันออกทั้ง 3 เขต นายฐานุทัศน์ จันทร์อารักษ์ (นัย ไอยรา)

ที่ปรึกษาภาคตะวันออกทั้ง 3 เขต นายนำชัยชนะ ดีวิ (นำชัย พัทยา), นายชาญชัย อมรวนพัฒน์ (ฮุย ระยอง)

1. กรุงเทพมหานคร 2. นนทบุรี 3. ปทุมธานี 4. สมุทรปราการ 5. นครปฐม 6. สมุทรสาคร

ประธานกรรมการบริหาร นายยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ (อ้วน นครปฐม)

 1. พล.ต.ต. พีระ บุญเลี้ยง
 2. พ.อ. นิคม อุดมเลิศวนสิน
 3. ร.ต.ต. ดร. สุรเชษฐ์ เชื้อศรี
 4. นายโชติชัย สิริกาญนุกูล
 5. นายชวลิต ขจรมณี (ต้น แจ่มมณี)
 6. นายสมศักดิ์ คงวุฒิปัญญา (ยี่ บางแค)
 7. นายยุทธชัย ปฐมวัฒนศิริ (อ้วน นครปฐม)
 8. นายวิวัฒน์ นิลนาวี (วัฒน์ บางแค)
 9. นายณรงค์ชัย ไทยธีระเสถียร (เซ้ง มณเฑียร)
 10. นายสามารถ นุชอ่อง
 11. นายสุทัญ คำพันธุ์
 12. นายพิเชษฐ โปร่งแก้วงาม (หอย ปากน้ำ)
 13. นายวิสูตร จันทร์เพ็ง (สูตร นครปฐม)

ประธานกรรมการบริหารภาคใต้ เขต 1 นายสุริยา รัตนแสงทอง (โกชุ้น กันตัง)

 1. ระนอง
 2. กระบี่
 3. พังงา
 4. ตรัง
 5. ภูเก็ต
 6. สตูล

ประธานกรรมการบริหารภาคใต้ เขต 2 นายพงษ์ภักดี พัฒนกุล (แมว ทุ่งสง)

 1. ชุมพร
 2. สุราษฏร์ธานี
 3. นครศรีธรรมราช
 4. พัทลุง

ประธานกรรมการบริหารภาคใต้ เขต 3 นายภิยวัฒน์ วัฒนายากร (แต๊ก สงขลา)

 1. สงขลา
 2. ปัตตานี
 3. ยะลา
 4. นราธิวาส

ผู้ประสานงานภาคใต้ทั้ง 3 เขต นายสมบัติ ไวกิตติพงษ์ (แหลม สงขลา)