ขั้นตอนในการออกบัตรรับรอง

ขั้นตอนในการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้

1.  นำพระมาส่งได้ที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่างามวงศ์วาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (11.00-17.00 น.) วันเสาร์ (11.00-16.00 น)  ทางสมาคมฯไม่รับ-ส่งพระทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่งใดๆ ทั้งสิ้น


2.  พระเครื่องที่จะส่งตรวจสอบเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้ ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ  เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบหรือตลับต่างๆ เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการพิจารณาจุดสำคัญของพระ ตามหลักมาตรฐานสากล


3.  อัตราค่าบำรุงในการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรอง องค์ล่ะ 700 บาท ทุกรายการ ในกรณีไม่สามารถออกผลได้ หรือ ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทางสมาคมฯ จะเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท และทำการคืนเงิน 600 บาท สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น3


4.  เมื่อมาถึง กดบัตรคิว เพื่อรอติดต่อจุดลงทะเบียน

4.1  ยื่นบัตรประชาชน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ และ รายชื่อที่ต้องการระบุลงในบัตรรับรอง 

4.2  แจ้งจำนวนพระที่ต้องการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรอง พร้อมชำระค่าบำรุง ท่านจะได้ใบส่งพระ , กล่องใส่พระพร้อมสติ๊กเกอร์หมายเลขสำหรับติดหน้ากล่อง 


5.  กรอกรายละเอียดเบื้องต้นลงในใบส่งพระ อาทิ ประเภทพระ , ชื่อพระ , รุ่น ,พิมพ์พระ , เนื้อ , กรุ/วัด , จังหวัด


6.  นำพระของท่านใส่ในกล่อง พร้อมติดสติกเกอร์หมายเลขใบเซอร์ ให้ตรงกับใบส่งพระ (มีรูปประกอบ)


7.  เมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว นำพระพร้อมใบส่งพระ ติดต่อที่จุดถ่ายรูปพระ เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูปพระ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้น โดยจะมีเอกสารยืนยัน 2 ชุด ชุดที่1.จะถูกเก็บไว้ที่สมาคมฯ ชุดที่2. จะส่งคืนให้ผู้ส่งพระใช้เป็นหลักฐานในการรับพระคืน


8.  ท่านต้องทิ้งพระไว้ประมาณ 4-9 วัน เพื่อรอการพิจารณาผลจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพระแต่ล่ะประเภท โดยทางสมาคมฯ จะทำการปิดรอบรับพระในทุกวันจันทร์ และ เริ่มคืนพระในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ หากท่านส่งพระหลังวันจันทร์ ท่านจะได้รับพระคืนในวันพฤหัสของสัปดาห์ถัดไป


9.  พระของท่านจะถูกนำเก็บในตู้นิรภัยภายในห้องที่มีกล้องวงจรปิด สามารถมองเห็นทุกมุมภายในห้องได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการเข้าออกจะจำกัดให้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และต้องผ่านระบบสแกนนิ้วมือ ระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง หลังเวลา 21.30 น. ศูนย์การค้าปิดทำการ จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรงจากทางสมาคมฯ คอยเฝ้าสังเกตการณ์และดูแลเรื่องความปลอดภัยตลอด


10.  เมื่อถึงกำหนดรับพระคืน ท่านต้องนำเอกสารใบรับพระมาด้วย หากไม่ได้นำมาทางสมาคมฯ จะไม่สามารถทำการคืนพระให้ท่านได้ ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกมารับพระคืนด้วยตัวเอง สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมารับแทนได้


11.  หลังจากได้รับพระคืนท่านจะทราบผลว่าพระของท่านแท้หรือไม่ หากเป็นพระแท้จะมีบัตรกระดาษอ่อนแนบมากับกล่องพระ ท่านต้องนำบัตรกระดาษอ่อนดังกล่าวมารับบัตรรับรองพระแท้ ใบจริงได้ในสัปดาห์ถัดไป หากไม่สะดวกเดินทางมารับบัตรด้วยตนเอง สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ มีค่าบริการเริ่มต้น 70 บาท ในกรณีพระไม่แท้ จะมีสติ๊กเกอร์ “ไม่แท้” ติดหน้ากล่อง เพื่อแจ้งผลการพิจารณา


12.  ท่านสามารถตรวจสอบบัตรรับพระแท้ได้ที่ https://www.samakompra.com/searchmycer/


หมายเหตุ

1.  กรณีพระไม่แท้ ท่านสามารถทำการส่งรีเชค เพื่อตรวจสอบใหม่ได้ 1 ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน


2.  กรณีที่ทำบัตรรับรองพระแท้หาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความมาทำเรื่องเพื่อออกบัตรใหม่พร้อมชำระค่าธรรมเนียมองค์ล่ะ 700 บาท


3.  กรณีเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัตร สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีที่1 นำบัตรเก่ามาคืน ใช้หมายเลขเดิม ทางสมาคมฯจะทำการจัดเก็บข้อมูลเก่าและแสดงสถานะของข้อมูลใหม่ พร้อมชำระค่าบำรุง 700 บาท วิธีที่2 ในกรณีไม่สามารถนำบัตรเก่ามาคืนได้ ต้องนำพระของท่านเข้าสู่ขั้นตอนการออกบัตรรับรองพระแท้ของทางสมาคมฯใหม่อีกครั้ง