อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 พฤษภาคม 2561 ยอดผู้ชม 14879 ครั้ง