อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 พฤษภาคม 2561 ยอดผู้ชม 18883 ครั้ง