พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง

18 มีนาคม 2562 ยอดผู้ชม 5815 ครั้ง
ชื่อพระ:
พระนางพญา
พิมพ์พระ:
พิมพ์เข่าตรง
เนื้อพระ:
เนื้อดินเผา
ชื่อวัด:
วัดนางพญา
จังหวัด:
พิษณุโลก
พุทธศักราช:
พุทธศตวรรษ 21

พระนางพญา วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

พระนางพญา หรือที่เรียกกันว่า ราชินีแห่งพระเครื่องนั้น เป็นพระเครื่องเนื้อดินที่พบในกรุเจดีย์วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการทะนุบำรุง และปฏิสังขรณ์โดยพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดาในสมเด็จพระมหาจักพรรดิ และสมเด็จพระสุริโยทัย พระมเหสีในพระมหาธรรมราชา และพระชนนีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ สำหรับ วัดนางพญานั้น สันนิษฐานว่าพระวิสุทธิกษัตริย์ได้สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอุทิศแด่พระมารดา คือ สมเด็จพระสุริโยทัยในคราวที่สิ้นพระชนม์ในการสู้รบกับกองทัพพม่า พระนางพญา เป็นพระพุทธประติมากรรมขนาดเล็ก พระพิมพ์เนื้อดินประทับปางมารวิชัย รูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอย่างทรงเรขาคณิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญา พระนางพญาเป็นพระเนื้อดินผสมว่าน และเกสรดอกไม้ ปรากฎแร่กรวดทราย ผสมผสานคลุกเคล้า กดเป็นองค์พระแล้วเสร็จจึงนำไปเผา จำนวนพระที่สร้าง คือ 84,000 องค์ ครบถ้วนตามจำนวนพระธรรมขันธ์ ผ่านพิธีกรรมพุทธาภิเษกเป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน มีการจัดมาตรฐาน พระนางพญา ไว้ 7 พิมพ์ ดังนี้

  1. พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง
  2. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง
  3. พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง (มือตกเข่า)
  4. พระนางพญา พิมพ์อกนูนใหญ่
  5. พระนางพญา พิมพ์อกนูนเล็ก
  6. พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ
  7. พระนางพญา พิมพ์ทรงเทวดา หรือพระนางพญา พิมพ์อกแฟบ