พระกำแพงเม็ดขนุน

18 มีนาคม 2562 ยอดผู้ชม 25360 ครั้ง
ชื่อพระ:
พระกำแพงเม็ดขนุน
พิมพ์พระ:
เนื้อพระ:
เนื้อดินเผา
ชื่อวัด:
กรุทุ่งเศรษฐี
จังหวัด:
กำแพงเพชร
พุทธศักราช:
พุทธศตวรรษ 19

พระกำแพงเม็ดขนุน

พระกำแพงเม็ดขนุน แต่เดิม นักนิยมพระรุ่นเก่า ๆ มักจะเรียกว่า “พระกำแพงเขย่ง” มักจะพบบริเวณลานทุ่งเศรษฐีต่อมาจึงเรียกกันว่า “พระทุ่งเศรษฐี” และ “เม็ดขนุน” พระกำแพงเม็ดขนุน เป็นพระที่มีพุทธลักษณะลีลาก้าวย่างเดินไปข้างหน้า โดยหันด้านข้างให้เห็นมีขอบซุ้มเป็นเส้นลึกอยู่รอบบริเวณองค์พระ เป็นพระศิลปะสุโขทัย พระกำแพงเม็ดขนุนเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คู่มากับพระกำแพงซุ้มกอและวัสดุในการสร้างก็มีลักษณะคล้าย ๆ กันคือทำจากดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ ทำจากเนื้อว่านล้วนๆและทำจากเนื้อชิน พระกำแพงเม็ดขนุน เป็นพระที่สร้างขึ้น มีด้วยกัน ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก พบมากที่ วัดพิกุล วัดบรมธาตุ วัดอารามน้อย และบริเวณทั่วๆ ไปของลานทุ่งเศรษฐี จำนวนที่ค้นพบรู้สึกว่าพระกำแพงเม็ดขนุนจะพบน้อยกว่าพระซุ้มกอ ในสมัยก่อน ๆ ค่านิยมของพระเม็ดขนุน จะเล่นหาสูงกว่าพระกำแพงซุ้มกอเป็นอันมาก พระกำแพงเม็ดขนุน เป็นพระที่หายาก และมากด้วยพุทธคุณ คือ มีพุทธคุณสูงในด้าน เมตตา ทำมาค้าขึ้น ตลอดจนแคล้วคลาด เป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องเป็นอันมาก ฉะนั้น ราคาที่เช่าหา จึงอยู่ในขั้นที่สูงมาก ขนาดองค์จริงสูงประมาณ ๔.๕ ซ.ม. กว้างประมาณ ๑.๕.