พระอู่ทอง สุวรรณภูมิ ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

19 มีนาคม 2562 ยอดผู้ชม 9401 ครั้ง
ชื่อพระ:
พระอู่ทอง สุวรรณภูมิ
พิมพ์พระ:
ซุ้มรือนแก้ว
เนื้อพระ:
เนื้อดิน
ชื่อวัด:
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัด:
ลพบุรี
พุทธศักราช:
พุทธศตวรรษที่ 18

พระอู่ทอง สุวรรณภูมิ ซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

พระอู่ทอง สุวรรณภูมิ หรือบางท่านเรียกว่า “เขมรหวีผม” ได้ถูกค้นพบที่วัดอินทราราม ลพบุรี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระที่พบจะเป็นพระเนื้อชินเงินทั้งหมด และมีน้อยมาก ศิลปะเป็นแบบลพบุรีโดยแท้ นั่งมารวิชัยมีผ้าสังฆาฏิใหญ่เห็นได้ชัด มีผ้ารัดประคดผมทำเป็นหวีแบบลพบุรีโดยแท้ เป็นเนื้อชินเงินมีทั้งสนิมเกล็ดกระดี่และสนิมดำแบบตีนกา ไม่มีผิวปรอท แตกกรุออกมาพร้อม “พระหูยาน” กรุวัดอินทราราม เป็นพระที่มีน้อยมาก พระอู่ทอง สุวรรณภูมิ กรุวัดอินทราราม และพระหูยาน กรุวัดอินทราราม เป็นที่ต้องการของพระสะสมรุ่นเก่าเป็นอันมาก ปัจุบันหาดูแทบไม่ได้ทั้งสองอย่างที่กล่าวมา ด้านพุทธคุณนั้นสูงไปด้วยความคงกระพันชาตรี ขนาดขององค์พระอู่ทองสุวรรณภูมิ ฐานกว้างประมาณ ๓เซนติเมตรครึ่ง และสูงประมาณ ๕ เซนติเมตรครึ่ง พระอู่ทอง สุวรรณภูมิ ซุ้มเรือนแก้ว (เนื้อดิน) เป็นพระพิมพ์เดียวกันกับพระอู่ทอง สุวรรณภูมิ กรุวัดอินทราราม ทุกอย่าง ต่างกันที่พระพิมพ์นี้ทำแบบมีซุ้มเรือนแก้วและเป็นพระเนื้อดินละเอียด พบน้อยมาก ขนาดขององค์พระจะสูงประมาณ ๖ เซนติเมตร ชำรุดเป็นส่วนใหญ่พุทธคุณยอดเยี่ยมทางคงกระพันชาตรี ผู้ใดได้เป็นเจ้าของมักจะหวงแหนเป็นอย่างมาก