พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปางมารวิชัย

20 มีนาคม 2562 ยอดผู้ชม 22435 ครั้ง
ชื่อพระ:
พระหลวงพ่อโต
พิมพ์พระ:
พิมพ์ปางมารวิชัย
เนื้อพระ:
เนื้อดินเผา
ชื่อวัด:
วัดบางกระทิง
จังหวัด:
พระนครศรีอยุธยา
พุทธศักราช:
พุทธศตวรรษที่ 22

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปางมารวิชัย

เมื่อกล่าวถึงพระหลวงพ่อโต มหาชนส่วนใหญ่จะรู้จักและคุ้นเคยกับพระพิมพ์นี้เป็นที่สุด เพราะมีมากปรากฏออกมาหลายกรุ และหลายจังหวัด แต่ถึงอย่างไรพระหลวงพ่อโตก็จัดเป็นพระเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลยทีเดียว พระหลวงพ่อโตที่แตกกรุออกมาทั้งหมดมีด้วยกันอยู่ ๒ พิมพ์ คือพิมพ์ปางมารวิชัย และพิมพ์ขัดสมาธิ มีด้วยกัน ๒ เนื้อคือ เนื้อดินและเนื้อชิน เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค้นพบหลายกรุ คือ กรุวัดบางกระทุ่ง กรุวัดตะไกร กรุวัดมเหยงค์ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล กรุวัดพระมหาธาตุ กรุวัดราชบูรณะ กรุบึงพระรามฯ แต่ที่นิยมที่สุด คือกรุวัดบางกระทิง กรุวัดตะไกร พระหลวงพ่อโต เป็นพระศิลปะอยุธยายุคต้นประดับอยู่บนบัวคว่ำบัวหงาย มีซุ้มครอบ ลำองค์ลำสันมีพระพักตร์โต จึงเรียกว่า "หลวงพ่อโต" เนื่องจากเป็นพระที่ถูกพบมากที่สุด ราคาเช่าหาจึงค่อนข้างไม่แพง แต่พุทธคุณนั้นสูงไปด้วยเมตตา และแคล้วคลาดคงกระพันอย่างที่สุด

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปางมารวิชัย กรุวัดบางกระทิง

พระหลวงพ่อโต พิมพ์ปางมารวิชัย กรุวัดตะไกล