พระท่ามะปราง เมืองสุโขทัย

25 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 15179 ครั้ง

พระท่ามะปราง เมืองสุโขทัย

พระท่ามะปรางสุโขทัย เป็นพระที่มีรูปแบบเหมือนกับพระท่ามะปรางของจังหวัดกำแพงเพรชและพระท่ามะปรางของจังหวัดพิษณุโลก ผิดกันที่พระท่ามะปรางของจังหวัดสุโขทัยจะมีรูปร่างเล็กกว่าของเมืองอื่น  พระท่ามะปรางสุโขทัย เป็นศิลปะของสุโขทัยตอนปลาย ขุดค้นพบครั้งแรกที่ วัดมหาธาตุเรียกว่า "พระกรุเก่า" จะมีลักษณะของผิวจะดำ หรือเทา บางองค์จะมีรอยระเบิดออกมา ต่อมามีการขุดค้นได้ที่กรุวัดเจดีย์สูง และที่เขาพนมเพลิง แต่จะมีผิวปรอท และผิวจะสวยงามกว่าของวัดมหาธาตุ พระท่ามะปรางเมืองสุโขทัย มีด้วยกัน ๒ เนื้อ คือ
๑. เนื้อชิน
๒. เนื้อดิน ส่วนในด้านพุทธคุณนั้นมิได้ยิ่งหย่อนกว่าท่ามะปรางของเมืองอื่นเลย คือ ดีทางแคล้วคลาด และโภคทรัพย์ ขนาดองค์จริงสูงประมาณ ๓ ซ.ม. กว้างประมาณ ๑.๘ ซ.ม.