คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมฯ พร้อมครอบครัวและคณะ น้อมถวาย พระพุทธรูปสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิฯ

15 กุมภาพันธ์ 2567 ยอดผู้ชม 459 ครั้ง


            วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คุณพิศาล เตชะวิภาค (อ.ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย พร้อมครอบครัวและคณะ มีจิตอันเป็นกุศลเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา น้อมถวาย พระพุทธรูปสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ราวพุทธศตวรรษทึ่ 19 ศิลปะอู่ทองบริสุทธิ์ สกุลช่างสุพรรณบุรี หน้าตัก 26 นิ้ว อันประเมินค่าไม่ได้นี้แด่ พระอาจารย์อดิเรก อนุตฺตโร
เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดหนองทราย เป็นการสืบทอดพระศาสนาและให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจักได้กราบได้ไหว้ได้สักการะบูชาสืบต่อไป….
คุณไพโรจน์ ศิวะพรชัย (เฮียใหญ่ อู่ทอง) ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จ.สุพรรณบุรีพร้อมคณะตั้งขบวนแห่กลองยาว นางรำ สู่วัดหนองทราย ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดการดังนี้
✨8.00น. รวมพลจุดที่ 1 หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
✨8.40น. บูชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
✨9.00น.-9.30น. ตั้งและเคลื่อนขบวนแห่พระโดยพร้อมเพรียงกัน
✨10.30น รวมพลจุดที่ 2 ป้อมตำรวจ ข้างวัดหนองทราย
✨11.00น ตั้งขบวนพร้อมแห่ เข้าสู่วัดหนองทราย
✨11.40น.-12.00น. ขบวนนางรำ กลองยาวแสดงรำโชว์ หน้าศาลาเรือนไทย
✨12.20น รับประทานอาหาร
✨13.30น. คณะแห่พระถ่ายรูปร่วมกัน
✨13.50น. อันเชิญพระพุทธรูปสมัยอู่ทองเข้าสู่ศาลา ประกอบพิธีทางศาสนา #ให้สำเร็จทุกประการ ????????