สมาคมฯ มอบเครื่องฟอกไตรักษาผู้ป่วยในตึกอุบัติเหตุ ให้กับ รพ.ศิริราช เพื่อสานต่อลมหายใจผู้ป่วยวิกฤติ

01 กันยายน 2565 ยอดผู้ชม 1487 ครั้ง

วันที่ 1 กันยายน 2565 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมฯ ท่านที่1 พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ อุปนายกสมาคมฯคุณชัยนฤทธิ์ เพชรพันธุ์ทอง อุปายกสมาคมฯ , คุณกชสร พิพัฒนกุล (ปู มรดกไทย) เหรัญญิก สมาคมฯ ร่วมมอบเครื่องล้างไต จำนวน 1 เครื่อง ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชศ.นพ. พรพรหม เมืองแมน ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ)รศ.นพ. จตุพร ศิริกุล ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ)รศ.นพ. เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ ศูนย์ศัลยกรรม (ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ทางด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรพรหม เมืองแมน กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “เครื่องฟอกไตเป็นเครื่องที่มีความจำเป็นต่อผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ รพ.ศิริราชอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง จะมีภาวะไตวายเฉียบพลัน ซึ่งเครื่องล้างไตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงวิกฤติที่มีภาวะไตวาย ให้มีกำลังฟื้นฟูชีวิตที่ดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยด้วย ในนามหน่วยอุบัติเหตุแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ก็อยากจะขอบคุณสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเป็นอย่างมาก ที่บริจาคเครื่องล้างไต ถัดจากนี้ก็จะมีเครื่องช่วยหายใจ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยด้วย”

“อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่อยากจะร่วมบุญ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยการร่วมบริจาคให้กับทาง โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งที่โรงพยาบาลฯ มีศิริราชมูลนิธิที่เปิดรับการบริจาคสมทบทุน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์หรือการทำบุญต่างๆ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ทางศิริราชพยาบาลจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป”

ทางด้าน คุณกชสร พิพัฒนกุล (ปู มรดกไทย) เหรัญญิกสมาคมฯ ในฐานะผู้ประสานงานโครงนี้ กล่าวว่า สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชา โดย คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) อุปนายกสมาคมฯ ท่านที่1 ตลอดจนผู้บริหาร และนักเล่นพระทั่วประเทศ มีความยินดีที่ได้ร่วมในกิจการการกุศลในครั้งนี้ ร่วมกับมูลนิธิศิริราช โดยผ่านการแนะนำจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พรพรหม เมืองแมน ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เครื่องฟอกไต เพื่อใช้ในตึกอุบัติเหตุ และทางสมาคมฯ อยากจะเชิญชวน ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้นิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศในการทำบุญในครั้งนี้ โดยผ่านทางบัญชีสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับ ศิริราช ผ่านทางมูลนิธิ และหลักฐานการโอนเงินท่านยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ”

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาศิริราช บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ เลขบัญชี 016-3-00049-4 เพื่อ “สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย”(D004125)และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line id:0896926445 เพื่อแจ้งชื่อ สกุล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน เพื่อสมาคมฯจะได้ประสานให้ศิริราชมูลนิธิออกใบอนุโมทนาบัตร เพื่อให้ท่านนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง