นายกสมาคมฯ ตรวจควบคุมงานบูรณะพระอุโบสถวัดโป่งหวาย โบสถ์หลังแรกของคนวงการพระ

20 พฤศจิกายน 2563 ยอดผู้ชม 1047 ครั้ง


คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ลงพื้นที่ บ้านโป่งหวาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เพื่อควบคุมและตรวจความคืบหน้าการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ วัดโป่งหวาย โบสถ์หลังแรกของคนวงการพระ ที่สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้ดำเนินการเข้าไปจัดสร้าง รวมถึงศาสนสถานต่างๆ ภายในวัด และงานด้านสาธารณกุศลแก่คนในพื้นที่

เนื่องด้วยกาลเวลาและภัยธรรมชาติต่างๆ ก่อให้เกิดความชำรุดเสียหาย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จึงได้เข้าสำรวจและเริ่มบูรณะซ่อมแซม ซึ่งในส่วนของภายในพระอุโบสถ มีภาพวาดฝาผนังบอกเล่าถึงเรื่องราวขององค์ท้าวจตุคามรามเทพ สวยงามวิจิตรมาก สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย มีความตั้งใจเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา ให้เป็นแหล่งรวมใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป