(ประกวดท้องถิ่น) หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมาคมฯ จังหวัดลำปาง
09 สิงหาคม 2562 ยอดผู้ชม 5510 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร