อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29
10 พฤษภาคม 2561 ยอดผู้ชม 18583 ครั้ง