⛔ประกาศเลื่อนการจัดงานอย่างไม่มีกำหนด⛔

04 มกราคม 2564 ยอดผู้ชม 1121 ครั้ง
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ครั้งใหม่ มีมติประกาศห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค ส่งผลให้การจัดงานมหกรรมการประกวดพระที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2564 ต้องเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนดดังนี้

    ????วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ จัดโดย คณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25
    ????วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพสุขอนามัย และรักษามาตรการเว้นระยะ เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัวด้วยความห่วงใยจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย