แจ้งกำหนดการณ์ปิดรับพระออกบัตรรับรอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่2563

30 พฤศจิกายน 2562 ยอดผู้ชม 1056 ครั้ง

เรียนท่านที่ต้องการส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองพระแท้
ทางสมาคมฯ ขอแจ้ง ปิดการรับพระวันสุดท้าย ในวันที่ 2 ธ.ค. 62 และ จะเปิดรับพระอีกครั้ง ในวันที่ 6 ม.ค.63
ท่านที่ส่งพระในช่วงวันที่ 25 พ.ย. 62 - วันที่ 2 ธ.ค. 62 สามารถมารับพระคืนได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
และสามารถรับบัตรรับรองพระแท้ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. เป็นต้นไป
โดยสมาคมฯ จะปิดให้บริการ(เทศกาลปีใหม่2563) ในวันที่ 30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
หมายเหตุ สมาคมฯ จะทำการเก็บบัตรรับรองของท่านไว้เป็นเวลา 3 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้น ท่านต้องส่งพระเพื่อออกบัตรรับรองอีกครั้ง