พลเรือเอกปรีชาญ เจ้ากรมพระธรรมนูญ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.รามคำแหง

26 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 2187 ครั้ง
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันสถาปนา ม.ร.ปีที่ 46  เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลรับใช้สังคมในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่อุทิศตนเองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 10 ราย  ดังนี้ 1.พลเรือเอกปรีชาญ   จามเจริญ  เจ้ากรมพระธรรมนูญ (รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย) 2.พ.ต.ท.พงศ์พร  พรหมเสน่ห์  ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา 3.อาจารย์ศุภวัชร์  มาลานนท์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 4.นายชาตรี  สุวรรณณิน  อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี 5.นางอังคณา  ไชยมนัส  กรรมการบริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จำกัด 6.นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 7.นายโอม  เชื้อแหลม  นายอำเภอสายบุรี จ.ปัตตานี 8.ว่าที่ร้อยตรีวิกรม  จากที่ นายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต 9. นายณรงค์  จีนอ่ำ  ปลัดจ.อุดรธานี และอดีตนายอำเภอเมือง จ.เลย 10. นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  ปลัดจ.ราชบุรีและอดีตนายอำเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์      ในวาระเดียวกันนี้ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกปรีชาญ   จามเจริญ  เจ้ากรมพระธรรมนูญ (รองนายกสมาคมฯผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย) คนดีศรีวงการพระ และผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ที่อุทิศตนเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมโดยตลอดมา ขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ