วัช ณ สะพาน ชมรมพระเครื่องสะสมทรัพย์ฯจัดงานประกวดพระทั่วประเทศ จ.นครนายก ครั้งที่1

26 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดผู้ชม 1976 ครั้ง
     ชมรมพระเครื่องสะสมทรัพย์แดนสยามไทย โดยมี พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป (อดีตหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษ) เป็นประอำนวยการ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ (นายอำเภอเมืองนครนายก) เป็นประธานจัดงาน และ คุณธวัชชัย ฉิมอยู่ดี หรือ วัช ณ สะพาน ประธานชมรมพระเครื่องสะสมทรัพย์ฯ เป็นประธานดำเนินงาน การประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง และเหรียญพระคณาจารย์ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 60 งาน ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง บูรณะซ่อมแซม วัดหนองโพธิ์ จ.นครนายก และ เพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนและเด็กกำพร้า รวมถึง สาธารณกุศลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม       ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ เพชรพระกาฬ พระราม 2 (380 คะแนน) , รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระยอดนิยม ได้แก่ เพชรพระกาฬ พระราม 2  (76 คะแนน) , รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพระทั่วไป ได้แก่ เพชรพระกาฬ พระราม 2  (304 คะแนน) , รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม พระจังหวัดนครนายก ได้แก่ Ben Cip  (20 คะแนน)