• แจ้งรับใบประกาศนียบัตร
  • Notification Certificate
  • 比赛证书领取通知

แจ้งรับใบประกาศนียบัตร

งานสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

ร้านเอ๋ โฟโต้ ห้างพันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3

โทร.089-919-7788 , 083-007-8521

(วันจันทร์ และ วันพุธ หยุดทำการ)


งานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3 โทร.02-9527898


ชมรมพระเครื่องสะสมทรัพย์แดนสยามไทย

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3 โทร.02-9527898


ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490