• แจ้งรับใบประกาศนียบัตร
  • Notification Certificate
  • 比赛证书领取通知

แจ้งรับใบประกาศนียบัตร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

ร้านเอ๋ โฟโต้ โทร 089-919-7788

พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3


ชมรมพระเครื่องสะสมทรัพย์แดนสยามไทย

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3 โทร.02-9527898


ชมรมพระเครื่อง SC พลาซ่า สายใต้ใหม่

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3 โทร.02-9527898


ชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

ติดต่อรับได้ที่ สำนักงาน นิตยสารพระเครื่องอภินิหาร

โทร 02-409-5866 , 081-922-6111

พ.อ.อ.โกวิท แย้มวงษ์

ประธานชมรมนักข่าวและช่างภาพพระเครื่อง

เลขที่ 120/116 ซ.วังหลัง13 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย ก.ท.ม.


ตำรวจภูธรภาค7

สามารถติดต่อรับได้ที่

ร้านเอ๋ โฟโต้  ชั้น3  

ชมรมพระเครื่องมรดกไทย

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน

โทร. 083-007-8521


คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

ร้านเอ๋ โฟโต้ โทร 089-919-7788

พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน) ชั้น 3


คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27


ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490