• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

นายกสมาคมฯมอบใบประกาศนียบัตรแต่งตั้ง คณะบริหารสมาคมฯ ภาคอีสาน 20 จังหวัด จำนวน 6 ท่าน

 ยอดผู้ชม 294 ครั้ง

     วันที่ 3 พฤศจิกายน ภายในงานเลี้ยงรับร้องคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการรับและตัดสินพระงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ จังหวัดหาสารคาม คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน6ท่าน ได้แก่ 1.นายศุภกนก์ธีร์ อนุศรี  (โต่ง ขอนแก่น) ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด2.นายนิตตินัย กำเนิดกาญจน์ (หรั่ง อุดร) ดำรงตำแหน่ง รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด, 3.นายภานุพงษ์ เทศศรีเมือง (ต้น หนองคาย) ดำรงตำแหน่ง รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด , 4.นายณัฐวรรธน์  ทองธรรมสิริ (หนุ่ม บุรีรัมย์) ดำรงตำแหน่ง รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด , 5.นายชยุต ธันศรีชัย (ศิลป์ เมืองทอง) ดำรงตำแหน่ง ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด , 6.นายวัชรวุธ บุญชู (ตู่ ร้อยเอ็ด) ดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการรับและตัดสินพระ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานร่วมแสดงความยินดี 

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490