• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

สมาคมฯเชิญประธานจังหวัด,ที่ปรึกษา,ประสานงานภาคกลาง-ตะวันออก-ตะวันตก ประชุมสามัญ

 ยอดผู้ชม 644 ครั้ง

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริหารสมาคม , ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ,ฝ่ายประสานงาน ภาคกลาง 21 จังหวัด , ภาคตะวันออก 7 จังหวัด , ภาคตะวันตก 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุมสามัญ ในหัวข้อวาระการประชุม ระเบียบปฏิบัติของสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย 1.อำนาจ สิทธิ หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ ของประธานกรรมการบริหารจังหวัด, 2.อำนาจ สิทธิ หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ ของประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค)ที่ปรึกษาประธานจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย และ 3.อำนาจ สิทธิ หน้าที่ และแนวทางปฏิบัติ ของฝ่ายประสานงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย 

การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น2 ชมรมพระเครื่องมรดกไทย ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี (เริ่มลงทะเบียน เวลา 11.00 น. และ เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.)

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490