• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

สมาคมฯ แจ้งเลื่อนรับบัตรรับรองพระแท้ จากวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 ยอดผู้ชม 989 ครั้ง

เนื่องจากในช่วงวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2561 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมีการปิดปรับปรุงระบบการออกบัตรรับรองพระแท้ จึงขอความอนุเคราะห์และแจ้งให้ ผู้ที่ส่งพระมาในรอบวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทราบ ท่านสามารถมารับบัตรรับพระแท้ได้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-953-5664

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490