• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

พิเชษฐ วงษ์วรรณ ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลาออกจากตำแหน่ง

 ยอดผู้ชม 855 ครั้ง

ด้วยนายพิเชษฐ วงษ์วรรณ ประธานฝ่ายประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้ขอลาออกจากจากตำแหน่งฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมใดๆเรื่องพระเครื่องของนายพิเชษฐ วงษ์วรรณ จะไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ อีกต่อไป จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490