• กิจกรรมที่ผ่านมา
  • Old Event
  • 已完成比赛

กิจกรรมที่ผ่านมา

  • งานตำรวจภูธรภาค 7

    รับใบประกาศณียบัตร ได้ที่

    ร้านเอ๋ โฟโต้  พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน)  ชั้น 3

    โทร. 08-9919-7788

  • งานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

    รับใบประกาศณียบัตรได้ที่

    สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

    ชั้น 3 โทร. 02-9527898

  • คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25

    รับใบประกาศณียบัตร ได้ที่

    สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

    ชั้น3  โทร. 02-952-7898

  • งานตำรวจภูธรภาค 9

    ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

    กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

    (พ.ต.ท.หญิง มลฤดี  หลิมสวัสดิ์)

    โทร 089-869-1255

     

     

  • งานกรมเสมียนตรา

    รับได้ที่ร้านสุดยอดพระเครื่อง
    โทร.095-6495646, 081-2349799

  • งานศรีราชา

    ติดต่อสอบถามที่เบอร์
    062-447-5596

  • งานนิตยสารพระท่าพระจันทร์

    รับได้ที่ร้านคุณหมึก ท่าพระจันทร์
    โทร. 089-9197788

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490