• กิจกรรมที่ผ่านมา
 • Old Event
 • 已完成比赛

กิจกรรมที่ผ่านมา

 • งานตำรวจภูธรภาค 7

  รับใบประกาศณียบัตร ได้ที่

  ร้านเอ๋ โฟโต้  พันธ์ุทิพย์พลาซ่า (งามวงศ์วาน)  ชั้น 3

  โทร. 08-9919-7788

 • งานสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

  รับใบประกาศณียบัตรได้ที่

  สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

  ชั้น 3 โทร. 02-9527898

 • คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25

  รับใบประกาศณียบัตร ได้ที่

  สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

  ชั้น3  โทร. 02-952-7898

 • งานตำรวจภูธรภาค 9

  ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่

  กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

  (พ.ต.ท.หญิง มลฤดี  หลิมสวัสดิ์)

  โทร 089-869-1255

   

   

 • งานกรมเสมียนตรา

  รับได้ที่ร้านสุดยอดพระเครื่อง
  โทร.095-6495646, 081-2349799

 • งานศรีราชา

  ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  062-447-5596

 • งานนิตยสารพระท่าพระจันทร์

  รับได้ที่ร้านคุณหมึก ท่าพระจันทร์
  โทร. 089-9197788

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490