• สมาชิก
  • Member
  • 会员登录

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

  • สามารถตรวจสอบใบประกวดฯ ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสมาคม ภายใน 90 วันหลังจบงานประกวด
  • สามารถใช้ระบบ MyCer หรือกระเป๋าใส่ใบเซอร์ฯ/ใบประกวดฯ ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของสมาคมฟรี
  • สามารถดูข้อมูลบนใบเซอร์ฯ/ใบประกวดฯ ได้ 3 ภาษา ทั้ง ไทย จีน และอังกฤษ ผ่านระบบ MyCer

ติดต่อเรา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย

 

69/21 ชั้น 3 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-952-7898

02-952-5490

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT)

2007 ชั้น 2 ห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงค์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

02-953-5664

02-952-5490