กุมารทอง รุ่นสาม หลวงพ่อเต๋ คงคสุวัณโณ วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) จ.นครปฐม

 ยอดผู้ชม 3,018 ครั้ง
ชื่อพระ: กุมารทอง รุ่นสาม หลวงพ่อเต๋ คงคสุวัณโณ
พิมพ์พระ: -
เนื้อพระ: -
ชื่อวัด: วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม)
จังหวัด: จ.นครปฐม
พ.ศ.: ราว พ.ศ. 2485 - 2524