ผ้ายันต์พญาหงส์ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย พุทธรักขิโต) วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี

 ยอดผู้ชม 1,493 ครั้ง
ชื่อพระ: ผ้ายันต์พญาหงส์ พระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (มุ่ย พุทธรักขิโต)
พิมพ์พระ: -
เนื้อพระ: -
ชื่อวัด: วัดดอนไร่
จังหวัด: จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ.: ราว พ.ศ. 2496