• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

พิธีมอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส วันที่ 30 มิถุนายน 2560

 浏览次数 0 次

คุณพยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560ที่เทศบาลนนทบุรี

联系我們

泰国佛教造像与文物协会
泰国暖武里府挽卿县Ngamwongwan
Pantip Ngamwongwan商场三楼69/21
电话02-952-7898
传真02-952-5490

 

泰国佛教造像与文物协会信息与技术部
泰国暖武里府挽卿县Ngamwongwan
Pantip Ngamwongwan商场二楼2007
电话02-953-5664
传真02-952-5490