• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

ประมูลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตรายได้เข้ากองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 浏览次数 0 次

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานการประมูลพุทธศิลป์อันล้ำค่า "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นโดย กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้จิตศรัทธาได้ร่วมชมนิทรรศการภายในงานและได้ร่วมประมูลบูชาพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่อความเป็นสิริมงคล รายได้จากการประมูลและการเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเป็นพุทธบูชา นำถวายเป็นพระราชกุศลในกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดำริฯ เพื่อนำไปปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดและศาสนสถาน ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไป

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์มีพระดำริให้จัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ จังหวัดเชียงใหม่ พุทธลักษณะของ"พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" ออกแบบโดย นายเขมรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2555 สาขาทัศนศิลป์(ประติมากร) หล่อด้วยโลหะบอนซ์ มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชอาสน์) เกศบัวตูม ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย สัญลักษณ์รูปงูอยู่บนฐาน สื่อถึงเรื่องราวผจญมารในพุทธประวัติ กึ่งกลางมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม พร้อมอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และ นักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของรัชกาลที่ 9 ด้านหลังมีลายพระหัตถ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จารึกอักษรพระนามของพระพุทธรูปว่า "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" โดยมีความหมายว่า “พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น”

จากการประมูลทั้งสิ้น 11 รายการ รายได้ถวายกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รวม 6,060,000 บาท โดย นายสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ได้ร่วมประมูลพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต ชุดกล่องรวม หมายเลข9 ราคาเริ่มต้น 180,000 บาท ประมูลได้ในราคา 330,000 บาท โอกาสนี้ ประทานเลี้ยงและร่วมเสวยพระกระยาหารค่ำ พร้อมประทานใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประมูล ผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน

พิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" จะมีขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ทรงบรรจุพระสารีริกธาตุบนยอดพระเกศ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถสั่งจอง "พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต" องค์จองลองทุกรายการ ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 080-629-3907 , 080-629-3909

E-mail : pr909@hotmail.com.co.th / Facebook : กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

联系我們

泰国佛教造像与文物协会
泰国暖武里府挽卿县Ngamwongwan
Pantip Ngamwongwan商场三楼69/21
电话02-952-7898
传真02-952-5490

 

泰国佛教造像与文物协会信息与技术部
泰国暖武里府挽卿县Ngamwongwan
Pantip Ngamwongwan商场二楼2007
电话02-953-5664
传真02-952-5490