• รายละเอียด
  • Detail
  • 詳情

สมาคมฯ แจ้งเลื่อนรับบัตรรับรองพระแท้ จากวันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 浏览次数 0 次

เนื่องจากในช่วงวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2561 สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยมีการปิดปรับปรุงระบบการออกบัตรรับรองพระแท้ จึงขอความอนุเคราะห์และแจ้งให้ ผู้ที่ส่งพระมาในรอบวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทราบ ท่านสามารถมารับบัตรรับพระแท้ได้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ชั้น2 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-953-5664

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

联系我們

泰国佛教造像与文物协会
泰国暖武里府挽卿县Ngamwongwan
Pantip Ngamwongwan商场三楼69/21
电话02-952-7898
传真02-952-5490

 

泰国佛教造像与文物协会信息与技术部
泰国暖武里府挽卿县Ngamwongwan
Pantip Ngamwongwan商场二楼2007
电话02-953-5664
传真02-952-5490