ใบรับรองพระแท้ทั้งหมด  
บัตรรับรองพระแท้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า วัตถุมงคลตามรายการข้างต้น
ได้รับการตรวจสอบและพิสูจน์อย่างถูกต้อง สมาคมฯ จึงขอประกาศรับรองว่าเป็นของแท้
total_pages=185